Usługa

Polecamy Państwu świadczoną przez GONDOLA Regały Sklepowe usługę kompleksowego wyposażania powierzonych nam powierzchni handlowych.

Uważamy,iż korzystanie z tej usługi jest maksymalnie wygodnym sposobem na bezkolizyjne przeprowadzenie trudnego procesu wyposażania powierzchni nowych oraz zamiany mebli na powierzchniach już istniejących.

 • Etap 1

  Dojazd przedstawiciela firmy GONDOLA Regały Sklepowe do wskazanej powierzchni handlowej, analiza tych powierzchni pod względem takich zagadnień jak :

  - rozmieszczenie urządzeń chłodniczych uwzgledniających uwarunkowania lokalne typu: odpływy skroplin, umiejscowienia agregatów,

  -szczegółowy pomiar powierzchni z uwzględnieniem standardowych gabarytów mebli oraz drogi dostawy towaru.

 • Etap 2

  Zaaranżowanie powierzchni handlowej z uwzglednieniem:

  - prawidłowego roztowarowania i prawidłowej ekspozycji towarów

  - przeanalizowanie dróg prowadzenia klienta z uwzględnieniem maksymalizacji obrotów oraz niskiej kradzieżowości.

 • Etap 3

  Złozenia inwestorowi projektu z zaaranżowanej powierzchni handlowej wraz z szacunkową. wyceną zapotrzebowania oraz wstepnie okreslonym terminem realizacji.

 • Etap 4

  Podpisanie umowy okreslającej termin realizacji i szczegółową specyfikację zamawianych mebli.

 • Koszty

  Wartosć tej usługi równa jest wartości kosztu dojazdu przedstawiciela firmy GONDOLA Regały Sklepowe według stawki 1 km x 0,80zł oraz pracy nad aranżacją powierzchni według stawki 1 m2 x 2 zł

  Z CHWILĄ PODPISANIA UMOWY KOSZT ARANŻACJI POWIERZCHNI JEST ANULOWANY.

12 miesięcy gwarancji